วิธีผสมไอเท็ม
15.00-16.00 - แมพอีเว้น(เสาอาทิตย์)
17.00-17.30 - กิจกรรม วังเก่า
17.30-18.00 - ว่าง
18.00-18.50 - กิจกรรม Survival
19.00-20.00 - วอร์ สลับวันกับ CDM
(เสาร์ว่าง)
20.00-20.40 - บอสหลังวอร์(วันวอร์)
21.00-21.30 - กิจกรรม วังเก่า
Death Jail เข้าได้ตลอดเวลา